Kosten en vergoeding

Kosten

Intakegesprek € 80,-
Acupunctuur behandelingen € 65,-

U ontvangt hiervoor een factuur, die u zelf eventueel kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien een gemaakte afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren telefonisch is afgezegd, zal de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.
Let op: niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed!

KvK-nr.: 09204701

Vergoeding

kosten en vergoeding door zorgverzekeraars van NWP lid Acupunctuur Praktijk Van Oosten in gezondheidscentrum Surya in Nijmegen

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns) en de koepel KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen). De NWP heeft een klachtenregeling en stelt strenge eisen aan therapeuten voor wat betreft opleiding, registratie, voldoen aan reglementen en inrichtingseisen enz. Ook de KAB waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar leden.
Acupunctuur Praktijk Van Oosten voldoet daarmee aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz), is in het bezit van een geldige VOG en een door CPION of SNRO erkend diploma Medische en/of Psychosociale basiskennis volgens de PLATO-norm.
In contact met mijn cliënten gelden dan ook de bepalingen, beroepscode en het tuchtrecht van de NWP en KAB.

Behandelingen door een lid van de NWP en KAB worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. U dient daarvoor wel aanvullend verzekerd te zijn. Raadpleeg uw polis voor de exacte vergoeding door uw zorgverzekeraar.
U kunt ook kijken op de website van de NWP.
AGB-code praktijk: 90-050548 | AGB-code behandelaar: 90-041590 |

Comments are closed.