Kosten en vergoeding

Kosten

Intakegesprek € 95,-
Acupunctuur behandelingen € 80,-

U kunt na afloop direct (contactloos) betalen.
De factuur die u van mij ontvangt, kunt u zelf eventueel indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien een gemaakte afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren telefonisch is afgezegd, zal de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.
Let op: niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed!

KvK-nr.: 09204701

Vergoeding

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en de koepel KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen). Daarnaast ben ik  aangesloten bij de geschilleninstantie Zorggeschil.

De NVA heeft een klachtenregeling (zie klachtenprocedure NVA) en stelt strenge eisen aan therapeuten voor wat betreft opleiding, registratie, voldoen aan reglementen en inrichtingseisen enz. Ook de KAB waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar leden.
Hiermee voldoe ik aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz). Daarnaast ben ik in het bezit van een geldige VOG en een door CPION/SNRO erkend diploma Medische en/of Psychosociale basiskennis volgens de PLATO-norm.
In contact met mijn cliënten gelden dan ook de bepalingen, beroepscode en het tuchtrecht van de NVA en KAB.

Behandelingen door een lid van de NVA en KAB worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. U dient daarvoor wel aanvullend verzekerd te zijn.

Raadpleeg uw polis voor de exacte vergoeding door uw zorgverzekeraar.
U kunt ook kijken op de website van de NVA.

Comments are closed.